Thuê thiết bị ánh sáng

D7 - Pro - Studio chuyên các dịch vụ cho thuê các thiết bị, các phụ kiện sudio giúp bạn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Profoto B1 Monolight 500W

Profoto B1 Monolight 500W

Maximum Watt/Seconds (Công suất đèn): 500W/s +/- 1/20 Stop . Power in 1/10 stop increments Modeling light(Công suất...

110 USD 110 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Profoto B1 Location KIT 2Heads 500 AirTTL

Profoto B1 Location KIT 2Heads 500 AirTTL

Bộ đèn Profoto B1 500 AirTTL Location bao gồm: - Đèn Profoto B1 500 AirTTL : 2 Cái - Pin Profoto B1 500 AirTTL...

220 USD 220 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Profoto D1 Studio Kits 2 Heads 500 Air

Profoto D1 Studio Kits 2 Heads 500 Air

Bộ đèn Profoto D1 Air 2 Head Studio 500w

120 USD 120 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Profoto D1 Studio Kits 3 Heads 1000 Air

Profoto D1 Studio Kits 3 Heads 1000 Air

Bộ đèn Profoto D1 Air 3 Heads Studio 1000w

180 USD 180 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Profoto D1 Monolight 1000W Air

Profoto D1 Monolight 1000W Air

Maximum Watt/Seconds (Công suất đèn) 1,000 +/- 0.05 stop Flash Variability (Công suất thay đổi) : 7 Stops in...

60 USD 60 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Elinchrom ELC Pro HD 1000 Flash Head

Elinchrom ELC Pro HD 1000 Flash Head

- Maximum Watt/Seconds (Công suất đèn): 1000W - Recycle Time ( Thời gian hồi đèn) :To full power - 230...

40 USD 40 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Elinchrom A3000N Lamphead

Elinchrom A3000N Lamphead

Maximum Wattage (Công suất tối đa): 3000 W/s Modeling Light Wattage (Công suất đèn Modeling): ...

30 USD 30 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Elinchrom Zoom Pro

Elinchrom Zoom Pro

Maximum Wattage (Công suất tối đa): 3000 W/s Flash duration (Thời gian flash): 1/1500s (nguồn 1200),...

40 USD 40 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Elinchrom Power Pack Digital 2400W

Elinchrom Power Pack Digital 2400W

1. Maximum Watt/Seconds (Công suất đèn): 2400W 2. Recycle Time(Thơi gian hồi đèn): - Normal: 0.6 – 3.8...

50 USD 50 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết
Elinchrom Ranger RX 1100 Watt ( A & S Heads)

Elinchrom Ranger RX 1100 Watt ( A & S Heads)

Info: - Maximum Watt/Seconds (Công suất đèn): 1100W - Flash Variability (Công suất thay đổi) : 8.5 F-Stops...

80 USD 80 USD
Giỏ Hàng Chi Tiết