Chi Tiết - Clamp Frame 4 inch- Kẹp nhựa giữ phông 4 inch

  • Clamp Frame 4 inch- Kẹp nhựa giữ phông 4 inch

  • Giá: 40,000 VNĐ

  • Thêm Vào Giỏ Hàng
  • Clamp Frame 4 inch- Kẹp nhựa giữ phông 4 inch Dùng để giữ phông giấy và phông vải. Ms:500007

Chi Tiết

Sản Phẩm Khác

Clamp Frame 9 inch- Kẹp nhựa giữ phông 9 inch

Clamp Frame 9 inch- Kẹp nhựa giữ phông 9 inch

Clamp Frame 9 inch- Kẹp nhựa giữ phông 9 inch Ms:500009

Liên Hệ
Giỏ Hàng Chi Tiết
Clamp Frame 6 inch- Kẹp nhựa giữ phông 6 inch

Clamp Frame 6 inch- Kẹp nhựa giữ phông 6 inch

Clamp Frame 6 inch- Kẹp nhựa giữ phông 6 inch Ms:500008

Liên Hệ
Giỏ Hàng Chi Tiết
Clamp Frame 3inch- Kẹp nhựa giữ phông 3 inch

Clamp Frame 3inch- Kẹp nhựa giữ phông 3 inch

Kẹp dùng để giữ phông giấy và phông vải. Ms:500006

Liên Hệ
Giỏ Hàng Chi Tiết